PRAVILNIK DRUŠTVENIH I/ILI NAGRADNH IGARA


Adventski kalendar Antene Zadar


v.2019.1_rev2

Članak 1.
Svrha priređenih društvenih igara ostvarivanje je pogodnosti za slušatelje te promocija Antene Zadar ili pokrovitelja (jednog ili više njih).

Članak 2.
Priređivačem se smatra Antenna d.o.o. iz Zadra, odnosno brend radio Antena Zadar, igrač je osoba koja se prijavila za sudjelovanje a koja je dobila priliku sudjelovati u društvenoj igri, dobitnik je osoba koja je osvojila nagradu.

Članak 3.
Pozivom na besplatne brojeve 0800 9720, 0800 9722, te naplatne 023/777-888 i 023/777-999 ostvarujete poziv prema Anteni Zadar. Poziv se snima i sadržaj Vašeg poziva može biti korišten za potrebe programa.

Članak 4.
Društvena igra "Adventski kalendar Antene Zadar" provodi se od 1. prosinca do zaključno 24. prosinca.

Članak 5.
Igra se provodi na način da se tijekom jutarnjeg i dnevnog programa Antene Zadar slušatelje poziva na slušanje i praćenje programa, a u vremenu nakon 13 sati u programu se emitira određeni prepoznatljivi "ho ho ho" zvučni zapis što označava početak društvene igre za taj dan. Nakon toga, prilikom javljanja prvog slušatelja, komunicira se otvaranje prozorčića kalendara za taj specifičan dan te se slušatelju na izbor nudi tri pojma koji su taj dan ponuđeni. Dobitnik je slušatelj koji prvi pogodi koji se od tri ponuđena pojma skriva iza današnjeg prozorčića. Dnevno se dodjeljuje jedna nagrada.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u društvenim igrama imaju podjednako svi građani Republike Hrvatske, odnosno slušatelji radijskog programa Antene Zadar. Pravo sudjelovanja uskraćeno je zaposlenicima tvrtke nakladnika Antene Zadar te njihovih obitelji, kao i zaposlenicima tvrtke ili povezanih tvrtki pokrovitelja.

Članak 7.
Maloljetne osobe mogu sudjelovati samo uz pristanak roditelja ili zakonskog staratelja. Prilikom realizacije ili provođenja nagradnih i/ili društvenih igara koje iziskuju pojavljivanje maloljetne osobe u programu te u zvučnim i video snimkama, prisustvo ili pisana suglasnost roditelja ili zakonskog staratelja je obvezna. U iznimnim situacijama suglasnost se može komunicirati telefonskim putem.

Članak 8.
Za sudjelovanje u svim društvenim igrama potrebno je izvršiti prijavu. Ona se vrši telefonskim pozivom, prijavom putem web obrazaca ili putem sučelja i sustava društvenih mreža. U svim slučajevima i načinima prijave primjenjujemo najstroža pravila zaštite identiteta kao i obrade osobnih podataka a sukladno GDPR regulativi.

Članak 9.
U slučajevima kada se od igrača traži postupanje u određenom vremenu, ne snosimo odgovornost na prednost slušatelja putem zemaljskog FM signala (putem frekvencije 97,2 MHz) koji je u vremenskoj prednosti od ostalih kanala za slušanje našeg radijskog programa.

Članak 10.
Igrači koji su unutar tri (3) mjeseca već osvojili nagradu u vrijednosti petsto (500) ili više kuna, nemaju prava sudjelovanja u nagradnim igrama.

Članak 11.
Igrače u svakom trenutku obvezuje klauzula tajnosti sudjelovanja u nagradnoj igri te ne smije otkrivati niti jedan podataka koji nije javno dostupan odnosno komuniciran putem etera.

Članak 12.
Sudjelovanjem u igri suglasni ste da se vaši osobni podaci daju na obradu trećim stranama ako isto nalaže realizacija igre. Davanje osobnih podataka i davanje suglasnosti (privola) na obradu je dobrovoljno, a davanje istih predstavlja uvjet nužan za realizaciju nagrade u ovoj nagradnoj igri. Prikupljeni osobni podaci Sudionika/Dobitnika neće se prenositi u treće zemlje (izvan EU), osim ako postoji zakonska obveza ili je dan izričiti pristanak ispitanika. Svojom prijavom sudionik nagradne igre izjavljuje i potvrđuje da je stariji od 18 godina i da može dati suglasnost za obradu osobnih podataka.

Članak 13.
Svi dostavljeni audio i video materijali kao i tekstualni zapisi za vrijeme trajanja društvene igre vlasništvo su Antenna d.o.o. bez prava igrača da na njih polaže intelektualna ili bilo koja druga prava.

Članak 14.
Priređivač se ne smatra krivim ako se osvojena nagrada zbog tehničke naravi ili neadekvatnosti namjene ne može koristiti ili ista ne odgovara dobitniku.

Članak 15.
Za sudjelovanje u društvenim igrama priređivač igračima ili dobitniku neće isplatiti nikakav novčani iznos osim ako nagradna i/ili društvene igra nije takvog karaktera.

Članak 16.
Nagrade se preuzimaju uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) koji je po podacima identičan podacima koje ste naveli u prijavi. Vodite računa o točnosti podataka; ako ćemo nagradu slati na vašu poštansku adresu.

Članak 17.
Ako zbog zakonske regulative niste u mogućnosti posjedovati nagradu, ona Vam neće biti uručena. Nagrade nisu prenosive na treće osobe.

Članak 18.
U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti igre, priređivač zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz igre isključiti igrača za kojeg se to smatra.

Članak 19.
U svakom trenutku tijekom trajanja igre ista može biti prekinuti ako se dogodi greška u emitiranju programa; tehnička greška koja bi mogla ugroziti regularnost igre; ako postoji sumnja da su nagradna pitanja ili rješenja, odnosno da je sama igra na bilo kojinačin kompromitirana; u slučaju nastupa okolnosti za koje nismo odgovorni, odnosno koje se nije moglo predvidjeti,otkloniti ili izbjeći - utjecaj više sile.

Članak 20.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zadru.

Članak 21.
Dobitnik nagrade ne može biti osoba koja je unatarg posljednjih 45 dana osvojila bilo kakvu nagradu.

Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici Antene Zadar.


Pravilnik je u upotrebi od 30. studenog 2019.


Antenna d.o.o.
Franko Pavić, direktor
023/777-888    091/6666-888    0800 9722