Nagradne igre i darivanja

trenutno dostupne

Na ovu nagradnu igru primjenjuju se odredbe Pravilnika nagradnih igara usvojen 1. siječnja 2019. godine bez iznimke.

ANTENNA d.o.o., Ivana Lucića 18c, Zadar, OIB: 92341334151, objavljuje Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri – “ADVENTSKI KALENDAR”

Članak 1.
Priređivač nagradne igre je ANTENNA d.o.o., Ivana Lucića 18c, Zadar, OIB: 92341334151 (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati u programu Antene Zadar za potrebe različitih pokrovitelja (u daljnjem tekstu Pokrovitelji).

Članak 2.
Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u Nagradnoj Igri – ADVENTSKI KALENDAR (u daljnjem tekstu: Igra).

Članak 3.
Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Pokrovitelje i Antenu Zadar.

Članak 4.
Igra se realizira u periodu od 1. prosinca 2022. godine do 24. prosinca 2022. godine. Igra se provodi svakog dana unutar navedenog perioda, maksimalno 2 (slovima: dva) puta dnevno.

Članak 5.
Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici društva ANTENNA d.o.o., radijske postaje Antena Zadar i vezanih medija, stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji. Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim sudjelovanjem u Igri. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 7.
Sudjelovanjem u Igri, sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i daju svoju privolu da se njihove priče, podaci iz prijave, tonski zapisi i slično mogu objaviti u eteru, na internetskim stranicama www.antenazadar.hr i www.972.fm, na Facebook, Twitter i Youtube kanalima Antene Zadar. Sudionici također daju svoju privolu da njihovi podaci budu objavljeni na stranicama trećih osoba, web stranicama Pokrovitelja i stranicama društvenih mreža u svrhu promocije Igre. Dobitnici nagradne igre daju privolu i za fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade i objavu fotografija za potrebe promocije Igre i objave u medijima Priređivača i Pokrovitelja.

Podaci sudionika i dobitnika će se obrađivati odnosno koristiti isključivo za gore navedene svrhe. Vaši osobni podaci podliježu Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Želimo Vam potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu sa Zakonom Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka. Pročitajte i našu Izjavu o privatnosti.

Članak 8.
Igra se provodi tako da se od 1. prosinca 2022. godine do 24. prosinca 2022. godine, svakog jutra u programu Antene Zadar otvara jedan „prozorčić“ na Adventskom kalendaru. U svakom prozorčiću ‘krije se’ jedna zagonetka, pojam ili božićna stvar (npr. trgovina, ljubav, jelka, tri kralja, …). Slušatelji se odazivaju na poziv voditelja u programu i zovu broj 023/777-888. Slušatelji se u eter primaju redom zaprimanja poziva u naš telefonski sustav. Prihvatom slušatelja u eter daje mu se prilika za sudjelovanje u Igri, te mu se čita zagonetka. Dobitnik je slušatelj koji prvi pogodi pojam predviđen za taj dan. Dnevno se dodjeljuje 1 (slovima: jedna) nagrada.

Članak 9.
Regularnost provođenja Igre provodi tročlana komisija priređivača čemu se vodi dnevni zapisnik.

Komisiju čine:

  • Matija Lipar (ANTENNA d.o.o.)
  • Željka Čačko (ANTENNA d.o.o.)
  • Lijana Pavin (Knjigovodstvo L.A.)

Članak 10.
Nagradni fond sastoji se od 24 dnevne nagrade različitih iznosa vrijednost – roba i usluga, a koje osiguravaju razni Pokrovitelji. Uručenje nagrada dobitnicima organizirat će Priređivač, tako da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Igre.

Članak 11.
Priređivač Igre će dobitnike obavijestiti telefonskim putem o osvojenoj nagradi. Dobitnici mogu biti objavljeni i putem službene web stranice Antene Zadar, www.972.fm po završetku Igre, uz poštivanje odredbi GDPR-a.

Članak 12.
U slučaju kada Priređivač igre ili darivanja ustanovi postojanje iskorištanjavanja nagradne igre ili darivanja u obliku poziva s istog broja, iste adrese, istog pozivatelja ili njegovih bližnjih ukućana, Priređivač ima pravo poništiti osvojenu nagradu i istu ponovno podijeliti u programu ili putem drugih kanala komunikacije.

Ovo pravilo aktivira se isključivo uz suglasnost komisije za nadgledanje ispravnosti provođenja igre ili darivanja.

Članak 13.
U slučaju da nagradni fond iz članka 10. ovog Pravilnika neće biti u cijelosti podijeljen dobitnicima, a ako njegova vrijednost bude veća od 5.000,00 HRK (pettisućakuna), sukladno članku 69. stav 9. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), Priređivač je isti iznos dužan prodati na javnom natječaju i sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist državnog proračuna, u roku od 90 dana od isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 14.
Nagrade dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po podacima identičan podacima koje je natjecatelj naveo u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača i Sponzora Igre prema Dobitniku. Sponzor je dužan osigurati preuzimanje nagrade najkasnije do trideset dana po završetku Igre. Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade.

Članak 15.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru, te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 16.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zadru.

Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.972.fm, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

 

Zadar, 1. prosinca 2022.

ANTENNA d.o.o.
Franko Pavić, direktor

Nagradne igre i darivanja

ranije organizirane

Na ovu nagradnu igru primjenjuju se odredbe Pravilnika nagradnih igara usvojen 1. siječnja 2019. godine bez iznimke.

ANTENNA d.o.o., Ivana Lucića 18c, Zadar, OIB: 92341334151, objavljuje Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri – “ADVENTSKI KALENDAR”

Članak 1.
Priređivač nagradne igre je ANTENNA d.o.o., Ivana Lucića 18c, Zadar, OIB: 92341334151 (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati u programu Antene Zadar za potrebe različitih pokrovitelja (u daljnjem tekstu Pokrovitelji).

Članak 2.
Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u Nagradnoj Igri – ADVENTSKI KALENDAR (u daljnjem tekstu: Igra).

Članak 3.
Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Pokrovitelje i Antenu Zadar.

Članak 4.
Igra se realizira u periodu od 1. prosinca 2020. godine do 24. prosinca 2020. godine. Igra se provodi svakog dana unutar navedenog perioda, maksimalno 2 (slovima: dva) puta dnevno.

Članak 5.
Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u Igri imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici društva ANTENNA d.o.o., radijske postaje Antena Zadar i vezanih medija, stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji. Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim sudjelovanjem u Igri. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 7.
Sudjelovanjem u Igri, sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i daju svoju privolu da se njihove priče, podaci iz prijave, tonski zapisi i slično mogu objaviti u eteru, na internetskim stranicama www.antenazadar.hr i www.972.fm, na Facebook, Twitter i Youtube kanalima Antene Zadar. Sudionici također daju svoju privolu da njihovi podaci budu objavljeni na stranicama trećih osoba, web stranicama Pokrovitelja i stranicama društvenih mreža u svrhu promocije Igre. Dobitnici nagradne igre daju privolu i za fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade i objavu fotografija za potrebe promocije Igre i objave u medijima Priređivača i Pokrovitelja.

Podaci sudionika i dobitnika će se obrađivati odnosno koristiti isključivo za gore navedene svrhe. Vaši osobni podaci podliježu Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Želimo Vam potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu sa Zakonom Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka. Pročitajte i našu Izjavu o privatnosti.

Članak 8.
Igra se provodi tako da se od 1. prosinca 2020. godine do 24. prosinca 2020. godine, svakog jutra u programu Antene Zadar otvara jedan „prozorčić“ na Adventskom kalendaru. U svakom prozorčiću ‘krije se’ jedna zagonetka, pojam ili božićna stvar (npr. trgovina, ljubav, jelka, tri kralja, …). Slušatelji se odazivaju na poziv voditelja u programu i zovu broj 023/777-888. Slušatelji se u eter primaju redom zaprimanja poziva u naš telefonski sustav. Prihvatom slušatelja u eter daje mu se prilika za sudjelovanje u Igri, te mu se čita zagonetka. Dobitnik je slušatelj koji prvi pogodi pojam predviđen za taj dan. Dnevno se dodjeljuje 1 (slovima: jedna) nagrada.

Članak 9.
Regularnost provođenja Igre provodi tročlana komisija priređivača čemu se vodi dnevni zapisnik.

Komisiju čine:

  • Matija Lipar (ANTENNA d.o.o.)
  • Iva Šare (ANTENNA d.o.o.)
  • Lijana Pavin (Knjigovodstvo L.A.)

Članak 10.
Nagradni fond sastoji se od 24 dnevne nagrade različitih iznosa vrijednost – roba i usluga, a koje osiguravaju razni Pokrovitelji. Uručenje nagrada dobitnicima organizirat će Priređivač, tako da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Igre.

Članak 11.
Priređivač Igre će dobitnike obavijestiti telefonskim putem o osvojenoj nagradi. Dobitnici će biti informirani i putem službene web stranice Antene Zadar, www.972.fm po završetku Igre.

Članak 12.
U slučaju da nagradni fond iz članka 10. ovog Pravilnika neće biti u cijelosti podijeljen dobitnicima, a ako njegova vrijednost bude veća od 5.000,00 HRK (pettisućakuna), sukladno članku 69. stav 9. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), Priređivač je isti iznos dužan prodati na javnom natječaju i sredstva ostvarena prodajom uplatiti u korist državnog proračuna, u roku od 90 dana od isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 13.
Nagrade dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po podacima identičan podacima koje je natjecatelj naveo u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača i Sponzora Igre prema Dobitniku. Sponzor je dužan osigurati preuzimanje nagrade najkasnije do trideset dana po završetku Igre. Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade.

Članak 14.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru, te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 15.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zadru.

Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.972.fm, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

 

Zadar, 1. prosinca 2020.

ANTENNA d.o.o.
Franko Pavić, direktor