PRAVILNIK NAGRADNH IGRARA


Svrha priređenih nagradnih igara ostvarivanje je pogodnosti za slušatelje te promocija Antene Zadar ili pokrovitelja (jednog ili više njih).

Priređivačem se smatra Antenna d.o.o. iz Zadra, odnosno brend radio Antena Zadar, igrač je osoba koja se prijavila za sudjelovanje a koja je dobila priliku sudjelovati u igri, dobitnik je osoba koja je osvojila nagradu.

Pozivom na besplatne brojeve 0800 9720, 0800 9722, te naplatne 023/777-888 i 023/777-999 ostvarujete poziv prema Anteni Zadar. Poziv se snima i sadržaj Vašeg poziva može biti korišten za potrebe programa.

Za pojedine priređene nagradne igre Antena Zadar može oglasiti specifična pravila koja će biti jasno naznačena.

Pravo sudjelovanja u nagradnim igrama imaju podjednako svi građani Republike Hrvatske, odnosno slušatelji radijskog programa Antene Zadar. Pravo sudjelovanja uskraćeno je zaposlenicima tvrtke nakladnika Antene Zadar te njihovih obitelji, kao i zaposlenicima tvrtke ili povezanih tvrtki pokrovitelja.

Maloljetne osobe mogu sudjelovati samo uz pristanak roditelja ili zakonskog staratelja. Prilikom realizacije ili provođenja nagradnih igara koje iziskuju pojavljivanje maloljetne osobe u programu te u zvučnim i video snimkama, prisustvo ili pisana suglasnost roditelja ili zakonskog staratelja je obvezna. U iznimnim situacijama suglasnost se može komunicirati telefonskim putem.

Za sudjelovanje u svim nagradnim igrama potrebno je izvršiti prijavu. Ona se vrši telefonskim pozivom, prijavom putem web obrazaca ili putem sučelja i sustava društvenih mreža. U svim slučajevima i načinima prijave primjenjujemo najstroža pravila zaštite identiteta kao i obrade osobnih podataka a sukladno GDPR regulativi.

U velikoj većini priređenih nagradnih igara od igrača će se tražiti točan odgovor ili realizacija određene radnje ili niza radnji u kojem slučaju priređivač može zahtijevati audio ili video zapis o istome.

U slučajevima kada se od igrača traži postupanje u određenom vremenu, ne snosimo odgovornost na prednost slušatelja putem zemaljskog FM signala (putem frekvencije 97,2 MHz) koji je u vremenskoj prednosti od ostalih kanala za slušanje našeg radijskog programa.

Igrači koji su unutar tri (3) mjeseca već osvojili nagradu u vrijednosti petsto (500) ili više kuna, nemaju prava sudjelovanja u nagradnim igrama.

Igrače u svakom trenutku obvezuje klauzula tajnosti sudjelovanja u nagradnoj igri te ne smije otkrivati niti jedan podataka koji nije javno dostupan odnosno komuniciran putem etera.

Sudjelovanjem u igri suglasni ste da se vaši osobni podaci daju na obradu trećim stranama ako isto nalaže realizacija igre.

Svi dostavljeni audio i video materijali kao i tekstualni zapisi za vrijeme trajanja nagradne igre vlasništvo su Antenna d.o.o. bez prava igrača da na njih polaže intelektualna ili bilo koja druga prava.

Priređivač se ne smatra krivim ako se osvojena nagrada zbog tehničke naravi ili neadekvatnosti namjene ne može koristiti ili ista ne odgovara dobitniku.

Za sudjelovanje u nagradnim igrama priređivač igračima ili dobitniku neće isplatiti nikakav novčani iznos osim ako nagradna igra nije takvog karaktera.

Nagrade se preuzimaju uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) koji je po podacima identičan podacima koje ste naveli u prijavi. Vodite računa o točnosti podataka; ako ćemo nagradu slati na vašu poštansku adresu.

Ako zbog zakonske regulative niste u mogućnosti posjedovati nagradu, ona Vam neće biti uručena. Nagrade nisu prenosive na treće osobe.

U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti igre, priređivač zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz igre isključiti igrača za kojeg se to smatra.

U svakom trenutku tijekom trajanja igre ista može biti prekinuti ako se dogodi greška u emitiranju programa; tehnička greška koja bi mogla ugroziti regularnost igre; ako postoji sumnja da su nagradna pitanja ili rješenja, odnosno da je sama igra na bilo kojinačin kompromitirana; u slučaju nastupa okolnosti za koje nismo odgovorni, odnosno koje se nije moglo predvidjeti,otkloniti ili izbjeći - utjecaj više sile.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici Antene Zadar.
 

Pravilnik je u upotrebi od 1. siječnja 2019. izmjenjena verzija od 1. kolovoza 2019.
023/777-888    0800 9722