Pravilnik nagradnih igara

BITNE INFORMACIJE ZA SUDIONIKE

Članak 1.
Svrha priređenih nagradnih igara ostvarivanje je pogodnosti za slušatelje te promocija Antene Zadar ili pokrovitelja.

Članak 2.
Priređivačem se smatra radio Antena Zadar, igrač je osoba koja se prijavila za sudjelovanje a koja je dobila priliku sudjelovati u igri, dobitnik je osoba koja je osvojila nagradu.

Članak 3.
Za pojedine priređene nagradne igre Antena Zadar može oglasiti specifična pravila koja će biti jasno naznačena.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnim igrama imaju podjednako svi građani Republike Hrvatske, odnosno slušatelji radijskog programa Antene Zadar. Pravo sudjelovanja uskraćeno je zaposlenicima tvrtke nakladnika Antene Zadar te njihovih obitelji, kao i zaposlenicima tvrtke ili povezanih tvrtki pokrovitelja.

Članak 5.
Maloljetne osobe mogu sudjelovati samo uz pristanak roditelja ili zakonskog staratelja. Prilikom realizacije ili provođenja nagradnih igara koje iziskuju pojavljivanje maloljetne osobe u programu te u zvučnim i video snimkama, prisustvo ili pisana suglasnost roditelja ili zakonskog staratelja je obvezna.

Članak 6.
Za sudjelovanje u svim nagradnim igrama potrebno je izvršiti prijavu. Ona se vrši telefonskim pozivom ili prijavom putem web obrazaca. U svim slučajevima i načinima prijave primjenjujemo najstroža pravila zaštite identiteta kao i obrade osobnih podataka a sukladno GDPR regulativi.

Članak 7.
U velikoj većini priređenih nagradnih igara od igrača će se tražiti točan odgovor ili realizacija određene radnje ili niza radnji u kojem slučaju priređivač može zahtijevati audio ili video zapis o istome.

Članak 8.
U slučajevima kada se od igrača traži postupanje u određenom vremenu, ne snosimo odgovornost na prednost slušatelja putem zemaljskog FM signala koji je u vremenskoj prednosti od ostalih kanala za slušanje našeg radijskog programa.

Članak 9.
Igrači koji su unutar tri (3) mjeseca već osvojili nagradu u vrijednosti petsto (500) ili više kuna, nemaju prava osvajanja nagrada u nagradnim igrama, no to ne znači da nemaju prava sudjelovanja u istima. U slučaju aktivacije ovog članka nagrada će se ponovno podijeliti regularnim putem i prema ovim Pravilima.

Članak 10.
Igrače u svakom trenutku obvezuje klauzula tajnosti sudjelovanja u nagradnoj igri te ne smije otkrivati niti jedan podataka koji nije javno dostupan odnosno komuniciran putem etera.

Članak 11.
Sudjelovanjem u igri suglasni ste da se vaši osobni podaci daju na obradu trećim stranama ako isto nalaže realizacija igre.

Članak 12.
Za pojedine igre možda će biti potrebno dokazati i dodatnu kvalifikaciju kako bi sudjelovali u igri. Uzimamo si za pravo da u potpunoj diskreciji i u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka odlučimo da Vaše kvalifikacije nisu dostatne za sudjelovanje u nagradnoj igri odnosno osvajanju nagrade.

Članak 13.
Svi dostavljeni audio i video materijali kao i tekstualni zapisi za vrijeme trajanja nagradne igre vlasništvo su Antenna d.o.o. bez prava igrača da na njih polaže intelektualna ili bilo koja druga prava.

Članak 14.
Sudjelovanjem u Igri pristajete da se vaši osobni podaci proslijede trećim osobama ukoliko je to nužno za realizaciju nagrade ( npr. ako je nagrada karte za koncert , kino , kazalište ili sl. a karte se podižu na licu mjesta ).

Članak 15.
Priređivač se ne smatra krivim ako se osvojena nagrada zbog tehničke naravi ili neadekvatnosti namjene ne može koristiti ili ista ne odgovara dobitniku.

Članak 16.
Za sudjelovanje u nagradnim igrama priređivač igračima ili dobitniku neće isplatiti nikakav novčani iznos osim ako nagradna igra nije takvog karaktera.

Članak 17.
Sva sva pravila koja nisu definirana ovim Pravilnikom, primjenjuju se zakonske odredbe o obveznim odnosima.

Članak 18.
U igri ne možete sudjelovati ukoliko ste točan odgovor ili bilo koju relevantnu informaciju za osvajanje nagrade dobili izravno ili neizravno od djelatnika priređivača, sponzora ili pokrovitelja (tvrtke koja osigurava nagradu).

Članak 19.
Provođenje nagradnog darivanja ADVENTENA ANTENE ZADAR odvija se od 1. prosinca 2022. do 24. prosinca 2022. godine.

Članak 20.
Za sudjelovanje u nagradnom darivanju u sluačaju promocije ADVENTENA ANTENE ZADAR dovoljno je nazvati broj 023/777-888 te u eteru pogoditi traženi pojam koji se krije iza tri emitirana “hinta” (naznake – natuknice) koji ukazuju na nagradni pojam za taj dan.

Članak 21.
Provođenje ove promocije vrši se isključivo za promociju Antene Zadar, programa i elemenata programa, kao i promociju voditelja i programa radija.

Članak 22.
U nagradno darivanje ADVENTENA ANTENE ZADAR mogu ali i ne moraju biti uključeni pokrovitelji određenih darova/poklona.

 

Pravilnik je u upotrebi od 1. siječnja 2019.

 

Za Antenna d.o.o., nakladnika Antene Zadar
Franko Pavić, predsjednik Uprave