PRAVILNIK DRUŠTVENIH I/ILI NAGRADNH IGARA


Sedam dana Badnjaka uz sedam bakalara "DI Marisa"


v.2019.2_rev1

Članak 1.
Svrha priređenih društvenih igara ostvarivanje je pogodnosti za slušatelje te promocija Antene Zadar ili pokrovitelja (jednog ili više njih).

Članak 2.
Priređivačem se smatra Antenna d.o.o. iz Zadra, odnosno brend radio Antena Zadar, igrač je osoba koja se prijavila za sudjelovanje a koja je dobila priliku sudjelovati u društvenoj igri, dobitnik je osoba koja je osvojila nagradu.

Pokrovitelj društvene igre je obrt za trgovinu i ugostiteljstvo "DI MARIS", sa sjedištem na adresi Pod bedemom bb u Zadru.

Članak 3.
Pozivom na besplatne brojeve 0800 9720, 0800 9722, te naplatne 023/777-888 i 023/777-999 ostvarujete poziv prema Anteni Zadar. Poziv se snima i sadržaj Vašeg poziva može biti korišten za potrebe programa.

Članak 4.
Društvena igra "Sedam dana Badnjaka uz sedam bakalara "DI Marisa" provodi se od 17. prosinca do zaključno 23. prosinca.

Članak 5.
Realizacija ove igre zasniva se na solidarnosti slušatelja i njihovom darivanju po jednog bakalara dnevno u razdoblju trajanja igre, onima za koje slušatelji smatraju da im je najpotrebnije. Bilo zbog osobne simpatije, ljubavi, bratske ili sestrinske ljubavi, prijateljskog ili nekog drugog odnosa. Dovoljno je nakon što voditelj u programu označi početak igre za taj dan, nazvati jedan od kanala komunikacije čime se ostvaruje pravo na sudjelovanje.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u društvenim igrama imaju podjednako svi građani Republike Hrvatske, odnosno slušatelji radijskog programa Antene Zadar. Pravo sudjelovanja uskraćeno je zaposlenicima tvrtke nakladnika Antene Zadar te njihovih obitelji, kao i zaposlenicima tvrtke ili povezanih tvrtki pokrovitelja.

Članak 7.
Maloljetne osobe mogu sudjelovati samo uz pristanak roditelja ili zakonskog staratelja. Prilikom realizacije ili provođenja nagradnih i/ili društvenih igara koje iziskuju pojavljivanje maloljetne osobe u programu te u zvučnim i video snimkama, prisustvo ili pisana suglasnost roditelja ili zakonskog staratelja je obvezna. U iznimnim situacijama suglasnost se može komunicirati telefonskim putem.

Članak 8.
Za sudjelovanje u svim društvenim igrama potrebno je izvršiti prijavu. Ona se vrši telefonskim pozivom, prijavom putem web obrazaca ili putem sučelja i sustava društvenih mreža. U svim slučajevima i načinima prijave primjenjujemo najstroža pravila zaštite identiteta kao i obrade osobnih podataka a sukladno GDPR regulativi.

Članak 9.
U slučajevima kada se od igrača traži postupanje u određenom vremenu, ne snosimo odgovornost na prednost slušatelja putem zemaljskog FM signala (putem frekvencije 97,2 MHz) koji je u vremenskoj prednosti od ostalih kanala za slušanje našeg radijskog programa.

Članak 10.
Igrači koji su unutar tri (3) mjeseca već osvojili nagradu u vrijednosti pedeset (50) ili više kuna, nemaju prava sudjelovanja u nagradnim igrama.

Članak 11.
Igrače u svakom trenutku obvezuje klauzula tajnosti sudjelovanja u nagradnoj igri te ne smije otkrivati niti jedan podataka koji nije javno dostupan odnosno komuniciran putem etera.

Članak 12.
Sudjelovanjem u igri suglasni ste da se vaši osobni podaci daju na obradu trećim stranama ako isto nalaže realizacija igre. Davanje osobnih podataka i davanje suglasnosti (privola) na obradu je dobrovoljno, a davanje istih predstavlja uvjet nužan za realizaciju nagrade u ovoj nagradnoj igri. Prikupljeni osobni podaci Sudionika/Dobitnika neće se prenositi u treće zemlje (izvan EU), osim ako postoji zakonska obveza ili je dan izričiti pristanak ispitanika. Svojom prijavom sudionik nagradne igre izjavljuje i potvrđuje da je stariji od 18 godina i da može dati suglasnost za obradu osobnih podataka.

Članak 13.
Svi dostavljeni audio i video materijali kao i tekstualni zapisi za vrijeme trajanja društvene igre vlasništvo su Antenna d.o.o. bez prava igrača da na njih polaže intelektualna ili bilo koja druga prava.

Članak 14.
Priređivač se ne smatra krivim ako se osvojena nagrada zbog tehničke naravi ili neadekvatnosti namjene ne može koristiti ili ista ne odgovara dobitniku.

Članak 15.
Za sudjelovanje u društvenim igrama priređivač igračima ili dobitniku neće isplatiti nikakav novčani iznos osim ako nagradna i/ili društvene igra nije takvog karaktera.

Članak 16.
Nagrade se preuzimaju uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) koji je po podacima identičan podacima koje ste naveli u prijavi. Vodite računa o točnosti podataka; ako ćemo nagradu slati na vašu poštansku adresu.

Članak 17.
Ako zbog zakonske regulative niste u mogućnosti posjedovati nagradu, ona Vam neće biti uručena. Nagrade nisu prenosive na treće osobe.

Članak 18.
U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti igre, priređivač zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz igre isključiti igrača za kojeg se to smatra.

Članak 19.
U svakom trenutku tijekom trajanja igre ista može biti prekinuti ako se dogodi greška u emitiranju programa; tehnička greška koja bi mogla ugroziti regularnost igre; ako postoji sumnja da su nagradna pitanja ili rješenja, odnosno da je sama igra na bilo kojinačin kompromitirana; u slučaju nastupa okolnosti za koje nismo odgovorni, odnosno koje se nije moglo predvidjeti,otkloniti ili izbjeći - utjecaj više sile.

Članak 20.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zadru.

Članak 21.
Dobitnik nagrade ne može biti osoba koja je unatarg posljednjih 45 dana osvojila bilo kakvu nagradu.

Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici Antene Zadar.


Pravilnik je u upotrebi od 11. prosinca 2019.


Antenna d.o.o.
Franko Pavić, direktor
023/777-888    091/6666-888    0800 9722