PRAVILNIK DRUŠTVENIH I/ILI NAGRADNH IGARA


Slušaj antenu i toči na Apiosu


v.2020.2_rev2a

Članak 1.
Svrha priređenih društvenih igara ostvarivanje je pogodnosti za slušatelje te promocija Antene Zadar ili pokrovitelja (jednog ili više njih).

Članak 2.
Priređivačem se smatra Antenna d.o.o. iz Zadra, odnosno brend radio Antena Zadar, igrač je osoba koja se prijavila za sudjelovanje a koja je dobila priliku sudjelovati u društvenoj igri - igri znanja, dobitnik je osoba koja je osvojila nagradu.

Članak 3.
Pozivom na besplatne brojeve 0800 9720, 0800 9722, te naplatne 023/777-888 i 023/777-999 ostvarujete poziv prema Anteni Zadar. Poziv se snima i sadržaj Vašeg poziva može biti korišten za potrebe programa.

Članak 4.
Društvena igra - igra znanja "Slušaj Antenu i toči na Apiosu" provodi se od 10. veljače do zaključno 29. veljače.

Članak 5.
Igra se provodi na način da se tijekom jutarnjeg i dnevnog programa Antene Zadar slušatelje poziva na slušanje i praćenje programa, a u vremenu smjene Jakova Mađarića, koji je ujedno i zaštitno lice društvene igre - igre znanja od 11 do 16 sati slušatelje pozove da nazovu i sudjeluju - što označava početak društvene igre - igre znanja za taj dan te se tim trenutkom započinje s prikupljanjem poziva. Nakon toga, prilikom javljanja prvog slušatelja, komunicira se promotivni audio materijal kojom prilikom je pozivatelj dužan što bolje, intonativno i ritmički ispravno i točno, otpjevati song nagradne igre. Dobitnik je slušatelj koji zadatak obavi prvi. Dnevno se dodjeljuje jedna nagrada u vrijednosti 100,00 kuna (stokuna i nulalipa) u protuvrijednosti goriva na benzinskoj postaji Apios u Zadru. Ukupna vrijednost društvene igre - igre znanja je 1.500,00 kuna (tisućuipetstokuna i nulalipa).

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u društvenim igrama imaju podjednako svi građani Republike Hrvatske, odnosno slušatelji radijskog programa Antene Zadar. Pravo sudjelovanja uskraćeno je zaposlenicima tvrtke nakladnika Antene Zadar te njihovih obitelji, kao i zaposlenicima tvrtke ili povezanih tvrtki pokrovitelja.

Članak 7.
Maloljetne osobe mogu sudjelovati samo uz pristanak roditelja ili zakonskog staratelja. Prilikom realizacije ili provođenja nagradnih i/ili društvenih igara koje iziskuju pojavljivanje maloljetne osobe u programu te u zvučnim i video snimkama, prisustvo ili pisana suglasnost roditelja ili zakonskog staratelja je obvezna. U iznimnim situacijama suglasnost se može komunicirati telefonskim putem.

Članak 8.
Za sudjelovanje u svim društvenim igrama potrebno je izvršiti prijavu. Ona se vrši telefonskim pozivom, prijavom putem web obrazaca ili putem sučelja i sustava društvenih mreža. U svim slučajevima i načinima prijave primjenjujemo najstroža pravila zaštite identiteta kao i obrade osobnih podataka a sukladno GDPR regulativi.

Članak 9.
U slučajevima kada se od igrača traži postupanje u određenom vremenu, ne snosimo odgovornost na prednost slušatelja putem zemaljskog FM signala (putem frekvencije 97,2 MHz) koji je u vremenskoj prednosti od ostalih kanala za slušanje našeg radijskog programa.

Članak 10.
Igrači koji su unutar tri (3) mjeseca već osvojili nagradu u vrijednosti petsto (500) ili više kuna, nemaju prava sudjelovanja u nagradnim igrama.

Članak 11.
Igrače u svakom trenutku obvezuje klauzula tajnosti sudjelovanja u nagradnoj igri te ne smije otkrivati niti jedan podataka koji nije javno dostupan odnosno komuniciran putem etera.

Članak 12.
Sudjelovanjem u igri suglasni ste da se vaši osobni podaci daju na obradu trećim stranama ako isto nalaže realizacija igre. Davanje osobnih podataka i davanje suglasnosti (privola) na obradu je dobrovoljno, a davanje istih predstavlja uvjet nužan za realizaciju nagrade u ovoj nagradnoj igri. Prikupljeni osobni podaci Sudionika/Dobitnika neće se prenositi u treće zemlje (izvan EU), osim ako postoji zakonska obveza ili je dan izričiti pristanak ispitanika. Svojom prijavom sudionik nagradne igre izjavljuje i potvrđuje da je stariji od 18 godina i da može dati suglasnost za obradu osobnih podataka.

Članak 13.
Svi dostavljeni audio i video materijali kao i tekstualni zapisi za vrijeme trajanja društvene igre vlasništvo su Antenna d.o.o. bez prava igrača da na njih polaže intelektualna ili bilo koja druga prava.

Članak 14.
Priređivač se ne smatra krivim ako se osvojena nagrada zbog tehničke naravi ili neadekvatnosti namjene ne može koristiti ili ista ne odgovara dobitniku.

Članak 15.
Osvojene nagrade nisu zamjenjive za novac. O mogućnostima zamjene nagrade prilikom podizanja za neku drugu iz asortimana pokrovitelja ovisi isključivo o dogovoru pokrovitelja i dobitnika.

Članak 16.
Nagrade se preuzimaju uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) koji je po podacima identičan podacima koje ste naveli u prijavi. Vodite računa o točnosti podataka; ako ćemo nagradu slati na vašu poštansku adresu.

Članak 17.
Ako zbog zakonske regulative niste u mogućnosti posjedovati nagradu, ona Vam neće biti uručena. Nagrade nisu prenosive na treće osobe.

Članak 18.
U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti igre, priređivač zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz igre isključiti igrača za kojeg se to smatra.

Članak 19.
U svakom trenutku tijekom trajanja igre ista može biti prekinuti ako se dogodi greška u emitiranju programa; tehnička greška koja bi mogla ugroziti regularnost igre; ako postoji sumnja da su nagradna pitanja ili rješenja, odnosno da je sama igra na bilo kojinačin kompromitirana; u slučaju nastupa okolnosti za koje nismo odgovorni, odnosno koje se nije moglo predvidjeti,otkloniti ili izbjeći - utjecaj više sile.

Članak 20.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zadru.

Članak 21.
Dobitnik nagrade ne može biti osoba koja je unatarg posljednjih 45 dana osvojila bilo kakvu nagradu.

Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici Antene Zadar.


Pravilnik je u upotrebi od 4. veljače 2020.


Antenna d.o.o.
Franko Pavić, direktorOdobrenje za nagradnu igru:
KLASA: UP/I-460-02/20-01/70
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
023/777-888    0800 9722